Бунтарика
Любая достаточно развитая технология неотличима от волшебства.(с) А.Кларк